HỘ CHIẾU CỦA BẠN HIỆN TẠI THẾ NÀO?

Bạn cần khẳng định hộ chiếu cũ của mình còn hay đã mất, còn hạn hay đã hết hạn để lựa chọn chính xác. Nếu sai, bạn có thể bị phạt tiền đến 2 triệu đồng và không được cấp hộ chiếu.

TÌM KIẾM

HỖ TRỢ LÀM HỘ CHIẾU ONLINE

Nhóm ZALO hướng dẫn làm hộ chiếu online