Đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Nếu đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, bấm vào đây để bỏ qua bước này.

Bấm nút màu xanh để truy cập trang đăng ký tài khoản, sau đó quay lại trang này để xem hướng dẫn.

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN:

– Số CCCD 12 số

– Họ và tên bằng Tiếng Việt có dấu

– Ngày tháng năm sinh theo CCCD, có dấu gạch chéo “/” giữa ngày, tháng, năm

– Số điện thoại đã đăng ký chính chủ

– Email cá nhân, nếu không có thì nhập email bất kỳ, tuy nhiên nên nhập email đúng để nhận thông báo về tình trạng hồ sơ

– Mã xác thực là chuỗi ký tự trong ảnh, viết thường hay viết hoa đều được, không có dấu cách, ví dụ như trong ảnh là “w9kduo”

Sau đó bấm “ĐĂNG KÝ

_______________________________________________________________

Nhập mã OTP gồm 6 số trong tin nhắn gửi về số điện thoại đã đăng ký

Nhập mã OTP gồm 6 số trong trong tin nhắn gửi về mục “Tin nhắn” của điện thoại, có một trong các biểu tượng tương tự như sau:

Sau đó bấm “Xác nhận

_______________________________________________________________

Tạo mật khẩu cho tài khoản

Nhập mật khẩu muốn tạo vào ô “Nhập mật khẩu”, mật khẩu ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ thường (a, b ,c…), chữ hoa (A, B, C…), số (1, 2 ,3…) và ký tự đặc biệt (@, *, #…)

Tốt nhất nên đặt mật khẩu theo dạng

Hovaten@123” cho dễ nhớ

Nhập lại mật khẩu vừa tạo vào ô “Xác nhận mật khẩu”

Bấm “Đăng ký”

Nếu mật khẩu đã tạo hợp lệ, sẽ có thông báo tạo tài khoản thành công như bên dưới

_______________________________________________________________

TÌM KIẾM

HỖ TRỢ LÀM HỘ CHIẾU ONLINE

Nhóm ZALO hướng dẫn làm hộ chiếu online