Hướng dẫn cập nhật, bổ sung hồ sơ

Hồ sơ cần bổ sung, cập nhật là hồ sơ thiếu thông tin hoặc thông tin/ảnh không hợp lệ, cần phải bổ sung, cập nhật lại. Sau khi nộp, nếu hồ sơ cần cập nhật, bổ sung sẽ có thông báo gửi qua email hoặc tin nhắn điện thoại như dưới đây

Thông báo qua email

Thông báo qua tin nhắn SMS

___________________

Để cập nhật, bổ sung hồ sơ, bấm vào link trong tin nhắn/email hoặc bấm nút bên để truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an (mở trong tab mới, sau đó quay lại tab này xem hướng dẫn)

___________________

Bấm chọn “ĐĂNG NHẬP Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia” (phần khoanh đỏ trong hình)

Tiếp theo, chọn “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia” (phần khoanh đỏ trong hình)

– Đăng nhập bằng CMT/CCCD

– Tên đăng nhập: nhập số căn cước công dân

– Mật khẩu: nhập mật khẩu vừa tạo ở bước trước, chú ý nhập đúng chữ thường (a,b,c…), chữ in hoa (A,B,C…), số (1,2,3…) và ký tự đặc biệt (@,#,*…)

– Mã xác thực: dãy ký tự ở khung bên phải, viết liền, không cách. Ví dụ trong hình là “14zy58”. Chú ý, nếu thời gian nhập mã xác thực quá lâu sẽ báo lỗi.

– Bấm “Đăng nhập

Nhập mã OTP gồm 6 số gửi về tin nhắn điện thoại, sau đó bấm “Xác nhận

___________________

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển về trang quản lý thông tin cá nhân như hình, bấm chọn “Quản lý hồ sơ đã nộp” để kiểm tra tình trạng hồ sơ

Nếu bạn đã nộp hồ sơ, sau khoảng 1-3 ngày, cán bộ công an sẽ xem xét hồ sơ của bạn, lúc này, khi kiểm tra tình trạng, sẽ có các trạng thái hồ sơ như sau:

___________________

Bấm nút “Cập nhật” để bổ sung thông tin vào hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ công an trong tin nhắn/email

Tùy từng hồ sơ mà các yêu cầu bổ sung sẽ khác nhau, các bạn nhớ đọc kỹ, sau đó thực hiện theo đúng yêu cầu của cán bộ công an để hồ sơ được duyệt nhé!

TÌM KIẾM

HỖ TRỢ LÀM HỘ CHIẾU ONLINE

Nhóm ZALO hướng dẫn làm hộ chiếu online